Een gelijkrichter is een elektronische schakeling die een wisselspanning omzet (gelijkricht) in een gelijkspanning.

Bij gelijkrichting onderscheiden we enkelzijdige gelijkrichting en dubbelzijdige gelijkrichting. Een gelijkrichtschakeling kan bestaan uit een enkele diode (enkelzijdig, eenfase) of uit twee of meer dioden en eventueel andere elektronische componenten. Zo bestaat een eenfasige, dubbelzijdige bruggelijkrichter uit vier dioden, geschakeld als op de afbeelding, zodat van een aangesloten wisselspanning zowel de positieve als de negatieve spanning gelijkgericht wordt.

Filter