Het Arduinoplatform kent allerlei uitvoeringen van de hardware rond de Atmega168 of Atmega328. De meest gebruikte modules die kant-en-klaar worden gemaakt, zijn:

Arduino UNO
Arduino UNO is de nieuwste versie van het ontwikkelbord en de opvolger van Arduino Duemilanove. De UNO heeft een andere USB-to-Serialchip in zich dan de vorige versies, namelijk de ATmega8U2 USB-naar-TTL. Het heeft net als zijn voorgangers een USB-B-connectie en heeft verder een bootloader die slechts 0,5 kB van het totale geheugen gebruikt, de voorganger gebruikte 2,0 kB

Arduino Mega
Er zijn momenteel twee versies van de Arduino Mega, de eerste versie, met de Atmega 1280-chip, is wat software betreft gelijkaardig aan de Duemilanove. Wel heeft deze 128 KiB programmeerbaar geheugen in plaats van 16 / 32 KiB bij de Duemilanove. Ook heeft de Arduino Mega 70 programmeerbare aansluitingen (54 digitaal + 16 analoog), tegenover 20 (14 digitaal + 6 analoog) bij de Duemilanove. De Arduino Mega 2560, met de Atmega 2560-chip, is dan weer gelijklopend met de Arduino UNO. Dit met weer als verschil meer programmeerbaar geheugen (256 KiB in plaats van 32 KiB), en meer programmeerbare aansluitingen (70 in plaats van 20).

Arduino Nano.
Dit is een kleine versie met precies dezelfde mogelijkheden als de Duemilanove, maar hij mist een 6V-adapter-plug en is op een breadboard te plaatsen. De afmeting is zo klein doordat gebruik wordt gemaakt van een vastgesoldeerde Atmega-chip in een SMT TQFP-behuizing. De communicatie met de pc gaat met USB mini-B. Door de breadboardpinnen is het minder eenvoudig om shields te gebruiken. Er is een adapterboard of een bandkabel als verbinding nodig.

Arduino Mini
Ongeveer hetzelfde als de nano, maar dan nog kleiner, omdat een USB-controller en bijbehorende connector ontbreken. Voor communicatie met een pc is een optionele USB-B- of RS-232-adapter nodig.

Filter